Pozew o alimenty - informacje ogólne

Pozew o alimenty może złożyć każda osoba uprawniona do uzyskania świadczeń alimentacyjnych. W pierwszej kolejności alimenty obciążają zstępnych przed wstępnymi. W przypadku braku zstępnych i wstępnych alimenty obciążają rodzeństwo.

Gdzie złożyć pozew o Alimenty

Pozew o alimenty składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca swojego zamieszkania lub w miejscu zamieszkania pozwanego, na przykład Warszawa. Warto pamiętać, że osoba starająca się o alimenty jest zwolniona ze wszystkich opłat sadowych.

Co dołączyć do pozwu o alimenty?

W pozwie o alimenty należy umieścić:

  • dane osobiste osoby składającej pozew
  • dane dziecka
  • dane osoby pozwanej
  • stropień pokrewieństwa
  • akt ślubu
  • akt urodzenia dziecka

Więcej informacji o alimentach

Ważnymi powodami dla uzyskania alimentów jest wychowanie dzieci, stan ich zdrowia, kwalifikacje zawodowe, brak możliwości podjęcia pracy. Do pozwu o alimenty w zależności od stanu faktycznego warto dołączyć wszelkie rachunki jakie ponosimy, w tym te za mieszkanie, zakupy, również spożywcze, jaki i inne związane z potrzebami dziecka. Dobrze też wskazać miejsce pracy pozwanego wraz z wysokością jego zarobków. Do pozwu można dołączyć zaświadczenie o własnych zarobkach

Jeżeli dziecko lub inna osoba uprawniona podlega stałej opiece lekarskiej, należy dołączyć zaświadczenie o stanie jego zdrowia i kosztach leczenia.

W przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego, uprawniony były współmałżonek traci prawo do dotychczasowych alimentów. W przypadku śmierci prawo do alimentów do alimentów wygasa i nie jest dziedziczne.

Zapraszamy!

Przejdź do: Alimenty

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach cywilnych, cywilno-rodzinnych oraz karnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Pozew o alimenty

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia