Zdarzają się sytuacje, że zwarte małżeństwo nie było do końca przemyślane i nie spełniło oczekiwań obojga małżonków. Wówczas złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na polubowne jego rozwiązanie.

Sprawy rozwodowe można zakończyć już na pierwszej rozprawie. Rozwód taki możemy starać się uzyskać na pierwszej rozprawie, wystarczy zgodnie potwierdzić, że nastąpił całkowity trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego.

Podstawą uzyskania rozwodu na pierwszej sprawie rozwodowej jest dobrze przygotowany pozew rozwodowy, jasno przedstawiający i potwierdzający zupełny rozkład pożycia małżeńskiego w sposób trwały i ostateczny. Drugą przesłanką szybkiego rozwodu jest zgodna postawa małżonków na rozprawie, w żaden sposób nie zmieniająca treści pozwu i wspólnych ustaleń w nim przyjętych. Trzecia przesłanką jest brak dzieci, który zdecydowanie ułatwi uzyskanie takiego rozwodu.