Separacja  jest bardzo podobna do rozwodu. Orzeczenie separacji oznacza faktycznie zniesienie małżeństwa i rozstanie się małżonków. Każdy z małżonków zaczyna znowu żyć na własny rachunek i niczym nie jest związany z  byłym małżonkiem. Nie dotyczy to dzieci, ponieważ obowiązek ich wychowania i kształcenia jest ich prawem i nadal obowiązuje obojga rodziców, łącznie z obowiązkiem alimentacyjnym.

Zasadniczą różnicą między rozwodem a separacją jest brak możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego. Małżonkowie w separacji mają dalej sobie pomagać i wspierać materialnie i psychicznie.

Prawo do alimentów i obowiązki alimentacyjne są tak samo traktowane jak przy rozwodzie, należy złożyć do Sądu odpowiedni pozew o alimenty. W  przypadku rozwodu i wstąpienia w nowy związek małżeński jednego z małżonków, drugi z małżonków zwolniony będzie z obowiązku alimentacyjnego.

Zapraszamy!